Green Gate Consulting > Magdalena Bryzek

Magdalena Bryzek

Doradca

Magdalena Bryzek, doradca i Project Manager w Green Gate Consulting, wspiera Green Gate w zakresie poszukiwania nowych możliwości współpracy dla międzynarodowych firm w Stanach Zjednoczonych, szczególnie w rejonie Doliny Krzemowej w Kalifornii. Magdalena posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, marketingu i rozwoju biznesu. Pracowała z prywatnymi firmami oraz instytucjami otoczenia biznesu w Polsce i w Stanach Zjednoczonych.

Od 2012 zaangażowana była w uruchomienie i zarządzanie U.S.-Poland Innovation Hub – programem akceleracyjnym dla polskich firm zainteresowanych ekspansją na rynek amerykański. W ramach tego programu wspierała polskie firmy i startupy w ich działaniach w Dolinie Krzemowej, organizowała dla nich spotkania biznesowe oraz doradzała w zakresie rozwoju biznesu i strategii wejścia na nowy rynek. Przebywając obecnie w Kalifornii Magdalena wspiera rozwój i ekspansję startupów w Dolinie Krzemowej.

Po przyjeżdzie do Kalifornii Magdalena pracowała również z U.S.-Polish Trade Council i Stanford University nad programem Top500 Innovators – Science Management Commercialization Program w Dolinie Krzemowej. Ten 9-tygodniowy program, skierowany do wybitnych pracowników naukowych oraz specjalistów transferu technologii z najlepszych polskich uczelni i jednostek badawczych, uruchomiony został przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu wspierania współpracy między światem nauki i biznesu.

Magdalena zarządzała licznymi projektami współfinansowanymi ze środków unijnych dla firm prywatnych oraz instytucji naukowych i badawczych. Przed przyjazdem do Stanów Zjednoczonych była specjalistą do spraw unijnych w Krajowej Izbie Gospodarczej, a następnie koordynatorem projektów w prywatnej firmie doradczej EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego. Specjalizowała się w obszarach przedsiębiorczości, innowacji, transferu technologii oraz komercjalizacji wiedzy.

Przez wiele lat Magdalena była także zaangażowana w działalność rodzinnej firmy usługowej z siedzibą w Warszawie. Nadzorowała jej działalność marketingową i odpowiedzialna była w szczególności za działania marketingowe na polskim rynku dla światowej marki Cat®.

Magdalena ukończyła studia europejskie na Uniwersytecie Maastricht w Holandii jak również Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, uzyskując tytuł magistra. Jest też absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskała tytuł licencjata w zakresie Stosunków Międzynarodowych. Ukończyła również studia podyplomowe z „Ewaluacji Programów UE” na Akademii Koźmińskiego w Warszawie.

Magdalena jest certyfikowanym przez Project Management Institute (PMI) Project Manager’em (PMP®). Mówi biegle w języku polskim i angielskim, komunikuje się po niemiecku i francusku oraz zna podstawy niderlandzkiego.