Green Gate Consulting > Agnieszka Pawełkowska

Agnieszka Pawełkowska

Prezes

Agnieszka Pawełkowska, Prezes i Założycielka Green Gate Consulting, jest rodowitą Sopocianką, która od ponad 18 lat mieszka i pracuje w USA. Zarządzając GGC Agnieszka wykorzystuje swoją znajomość polskiego i amerykańskiego rynku, żeby efektywnie wspierać i doradzać klientom swojej firmy.

Przed założeniem Green Gate Consulting Agnieszka pracowała w Waszyngtonie w sektorze prywatnym współpracując z rządem amerykańskim (między innymi Amerykańskim Departamentem Handlu i Amerykańską Agencją Rozwoju Międzynarodowego), agencjami charytatywnymi oraz Bankiem Światowym. Wcześniejsza praca Agnieszki wiązała się głównie z organizowaniem misji handlowych i wycieczek studyjnych oraz wyszukiwaniem kontaktów handlowych dla amerykańskich firm zainteresowanych wejściem na rynki europejskie.

Przez ponad cztery lata Agnieszka pracowała jako doradca nad programem Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego – Eurasian-American Partnership for Environmentally Sustainable Economies (EcoLinks). Celem tego programu było tworzenie europejsko-amerykańskich powiązań i wymiany handlowej pomiędzy amerykańskimi organizacjami i firmami operującymi w sektorze środowiskowym a ich europejskimi odpowiednikami. Doświadczenie zdobyte podczas pracy nad tym właśnie programem było kluczowe dla późniejszego utworzenia Green Gate Consulting.

Obecnie, jako Prezes Green Gate Consulting, Agnieszka z sukcesem wspiera polskie firmy zainteresowane wejściem na rynek amerykański i budowaniem kontaktów biznesowych na tym rynku. Współpracuje również z władzami lokalnymi stanów Virginia i West Virginia promując te stany w Polsce jako idealne biznesowo miejsca dla polskich przedsiębiorców. Wcześniej Agnieszka współpracowała również z Ministerstwem Gospodarki przygotowując analizy rynkowe i raporty sektorowe dla polskich eksporterów zainteresowanych rynkiem amerykańskim.

Agnieszka posiada polski dyplom Magistra Ekonomii i Handlu Międzynarodowego Uniwersytetu Gdańskiego oraz amerykański dyplom Magistra Handlu Międzynarodowego i Polityki Zagranicznej Wydziału Polityki Publicznej na Uniwersytecie George Mason w stanie Virginia w Stanach Zjednoczonych. Często publikuje w Polsce i udziela wywiadów na temat rynku amerykańskiego i możliwości handlowych, jakie rynek ten oferuje polskim firmom. Oprócz języka polskiego, Agnieszka płynnie posługuje się językiem angielskim oraz językami rosyjskim i niemieckim w stopniu podstawowym.