Green Gate Consulting > Agnieszka Christian

Agnieszka Christian

Doradca

Agnieszka Christian, pełniąca funkcję doradcy w GGC, posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w biznesie międzynarodowym, pracy w kadrach oraz zarządzaniu projektami w Afryce, Azji i Europie. Jej doświadczenie obejmuje indentyfikację projektów międzynarodowych, rekrutację oraz szkolenie miejscowej kadry do tych projektów, a także fizyczne rozpoczynanie takich projektów na rynkach międzynarodowych z ramienia Amerykańskiej Agencji Rozwoju Międzynarodowego (USAID).

Międzynarodowe doświadczenie zawodowe Agnieszki, zdobyte podczas pracy w waszyngtońskich firmach Chemonics International i ACDI / VOCA, obejmuje nadzór i zarządzanie miejscowymi pracownikami w następujących krajach: Afganistanie, Albanii, Armenii, Bangladeszu, Niemczech, Indonezji, Kazachstanie, Kenii, Filipinach, Gruzji, Rosji, Rwandzie, Tanzanii, Turkmenistanie oraz Zambii.

Agnieszka posiada bogatą wiedzę oraz zrozumienie zasasd i przepisów USAID oraz innych podobnych organizacji oferujących prywatnym firmom bezpośrednią współpracę z rządem amerykańskim. Prowadziła i nadzorowała ona przez okres 4 lat dwa duże projekty USAID: projekt PROFIT w Zambii o wartości $24 milionów oraz projekt NAFAKA w Tanzanii o wartości $30 milionów. Prowadziła ona również przez okres 5 lat stopniowy nabór miejscowej kadry do projektu TAFA w Afganistanie o wartości $100 milionów.

Agnieszka pracuje obecnie w kadrach firmy Development Alternatives Inc (DAI) zarządzając naborem miejscowych pracowników do projektów firmy w regionie Azji i Pacyfiku. Jest ona odpowiedzialna za nadzorowanie starań rekrutacyjnych, prowadzenie szkoleń dla miejscowej kadry oraz egzekwowanie norm jakości niezbędnych przy prowadzeniu amerykańskich projektów za granicą.

Agnieszka posiada tytuł licencjata wydziału nauk ogólnych Uniwersytetu Minnesota z podwójną specjalizacją w stosunkach międzynarodowych i języku niemiecki oraz specjalizacją w języku rosyjskim.

Agnieszka płynnie posługuje się językami polskim, angielskim, rosyjskim oraz niemieckim, a także hiszpańskim w stopniu podstawowym.