Wiceprezydent USA Joe Biden gościem honorowych podczas obchodów Święta Konstytucji 3 Maja

  • Aktualności

Dnia 7 maja, 2013 Prezes Green Gate Consulting, Agnieszka Pawełkowska, uczestniczyła w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja. W zorganizowanej w rezydencji Ambasadora Ryszarda Schnepfa uroczystości wzięło udział kilkuset znamienitych gości będących przedstawicielami waszyngtońskiej elity świata polityki i biznesu.

Podczas przemówienia powitalnego Ambasador Schnepf podkreślił, że nie ma lepszego dowodu przyjaźni, zaufania oraz więzi łączących Polskę i USA niż obecność Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych podczas tak ważnego dla Polaków Święta. Wiceprezydent Biden zaznaczył historyczną więź pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi oraz podkreślił znaczącą rolę Polski jako lidera na arenie międzynarodowej i modelu dla państw szukających demokracji.

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja były doskonałą okazją do zawarcia nowych kontaktów i nieformalnych dyskusji na temat polsko-amerykańskich stosunków biznesowych. Polska nieustająco utrzymuje swoją pozycję kraju zachęcającego inwestycje zagraniczne, w tym inwestycje amerykańskie. Polska ekonomia jest stabilna i posiada solidne podstawy do dalszego rozwoju. Firmy amerykańskie zainteresowne inwestycjami na polskim rynku szczególnie cenią sobie istnienie Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE), które oferują ulgi podatkowe, uproszczony proces zatrudniania i środowisko sprzyjające inwestycjom.

Green Gate Consulting, rozumiejąc znaczącą role Specjalnych Stref Ekonomicznych w zachęcaniu napływu inwestycji zagranicznych do Polski, wspiera propozycję przedłużenia działalności tych stref do roku 2026. Nasz zespół wierzy również, że rząd polski powinien rozwinąć więcej programów i ulg zachęcających firmy zagraniczne do inwestycji w sektory o strategicznym znaczeniu dla rozwoju kraju.

Sektor środowiskowy cały czas jest sektorem zarówno strategicznie znaczącym dla rozwoju polskiej ekonomii, jak również sektorem atrakcyjnym dla inwestorów amerykańskich zainteresowanych rynkiem polskim. Firma GGC będzie kontynuowała swoje starania w kierunku rozwoju polsko-amerykańskich stosunków ekonomicznych i przyczyniała się do tworzenia polsko-amerykańskiej współpracy handlowej.