Wejście na rynek amerykański przetargów rządowych: GGC zdobywa kolejnego klienta

  • Aktualności

Od kwietnia 2012 roku Green Gate Consulting dodaje jeszcze jednego klienta do wachlarza firm, z którymi obecnie współpracuje. Naszym nowym klientem jest średniego rozmiaru amerykańska firma działająca w sektorze oczyszczania wód ściekowych. Celem tej firmy jest zwiększenie możliwości handlowych i zysków poprzez zdobycie odpowiadających jej usługom amerykańskich kontraktów rządowych. Firma ta odniosła sukces w sektorze prywatnym i stwierdziła, że warto byłoby stać się również częścią amerykańskiego systemu przetargów rządowych, różnicując przy tym zakres oferowanych przez siebie usług.

Opierając się na naszych kontaktach w rządzie amerykańskim i naszym zrozumieniu procesu amerykańskich przetargów rządowych, GGC będzie wspierać naszego klienta w osiągnieciu jego celu poprzez dokładne nawigowanie oraz monitorowanie ogłoszeń przetargowych najbardziej odpowiadających jego ofercie. Wykonując naszą pracę w tym zakresie, szczególny nacisk będziemy kładli na Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego (USAID), Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Handlu (USTDA) oraz Amerykańską Milenijną Agencję Współpracy (MCC).

Poza monitorowaniem możliwości przetargowych oferowanych przez różne amerykańskie agencje rządowe, GGC będzie spotykać się również z urzędnikami rządowymi przedstawiając ofertę produktową naszego klienta i dowiadując się, jakich interesujących nas ogłoszeń przetargowych możemy spodziewać się w najbliższej przyszłości. Reprezentując naszego klienta będziemy także uczestniczyli w spotkaniach biznesowych oraz konferencjach organizowanych przez poszczególne jednostki rządowe.

Dodatkowo GGC będzie informować naszego klienta o interesujących możliwościach uczestniczenia w spotkaniach, seminariach, targach i misjach handlowych organizowanych przez wyżej wspomniane instytucje amerykańskie.