Spotkanie z Aleksandrem Kwaśniewskim, byłym Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej

  • Aktualności

28 lutego, 2013 roku Agnieszka Pawełkowska, prezes Green Gate Consulting, spotkała się z byłym Prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim. Spotkanie to, które odbyło się w Waszyngtonie, zostało zorganizowane przez Atlantic Council we współpracy z Ambasada Polska w Waszyngtonie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się znaczący przedstawiciele świata biznesu i polityki oraz międzynarodowi dyplomaci.

Raz do roku Atlantic Council organizuje wykłady ku pamięci profesora Bronisława Geremka jako trybut wpływu profesora na szeroko pojęte wprowadzenie demokratycznych zmian. Profesor Geremek, legendarny przywódca Solidarności i były polski Minister ds. Zagranicznych, był architektem nowoczesnej Polski i Europy. Były Prezydent Kwaśniewski (1995-2005) był gościem honorowym tegorocznego wykładu ku pamięci profesora Geremka.

Jako Prezydent, pan Kwaśniewski uczestniczył w głośnych obradach “Okrągłego Stołu”, które pokojowo doprowadziły, zarówno w Polsce, jak i Centralno-Wschodniej Europie, do zmiany reżimu politycznego z komunistycznego na demokratyczny. Jest on również współautorem nowoczesnej, demokratycznej Konstytucji Polski, która została oficjalnie wprowadzona w życie w 1997 roku.

Były Prezydent był także adwokatem członkostwa Polski w North Atlantic Treaty Organization (NATO) i Unii Europejskiej (UE). Jego starania w kierunku zintegrowania Polski do struktur społeczności międzynarodowej pomogły w uzyskaniu przez Polskę członkostwa w obu wyżej wymienionych instytucjach. W czasie kadencji Prezydenta Kwaśniewskiego Polska stalą się w 1999 roku członkiem NATO, a w 2004 roku członkiem UE.Pan Aleksander Kwaśniewski jest jednym z najbardziej szanowanych polityków europejskich, a jego nazwisko jest obecnie wymieniane jako jednego z bardziej poważnych kandydatów na Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych (United Nations).Agnieszka miała zaszczyt osobiście poznać byłego Prezydenta Kwaśniewskiego. Korzystając z tej okazji Agnieszka przedstawiła byłemu Prezydentowi firmę Green Gate Consulting i główny cel działalności tej firmy, jakim jest pobudzenia transatlantyckich stosunków handlowych. Pan Kwaśniewski wyraził zainteresowanie Green Gate Consulting i poprosił o przeslanie dodatkowych informacji o firmie na warszawski adres jego biura.

Podczas tej krótkiej, nieformalnej interakcji z panem Kwaśniewskim, Agnieszka poruszyła również z byłym Prezydentem temat ekonomiczno-politycznych stosunków pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonymi oraz temat wyzwań globalnych stojących przed tymi stosunkami.