Siła współpracy: GGC uczestniczy w Forum na temat rozwoju międzynarodowego, którego gościem honorowym jest Condoleezza Rice, była amerykańska Sekretarz Stanu

  • Aktualności

Dnia 29 kwietnia, 2013 Prezes Green Gate Consulting, Agnieszka Pawełkowska, uczestniczyła w Forum na temat rozwoju i współpracy międzynarodowej. Forum to zostało zorganizowane przez amerykańską agencję rządową Millenium Challenge Corporation (MCC), która wspiera globalną walkę przeciwko ubóstwu i ukierunkowuje swoje działania na kreaowanie zasad owocnej współpracy międzynarodowej. Tegoroczne Forum zorganizowane przez MCC zgromadziło prominentnych przedstawicieli świata biznesu i polityki, którzy mieli okazje wymienić się poglądami i pomysłami zaczerpniętymi ze swoich międzynarodowych praktyk i doświadczeń.

Forum to stworzyło również doskonałą okazję do dyskusji na temat znaczącej roli, jaką odgrywa współpraca międzynarodowa. Była amerykańska Sekretarz Stanu, doktor Condoleezza Rice, która była gościem honorowym Forum, w szczegółach omówiła wpływ współpracy międzynarodwej na rozwój i postęp społeczeństw.

Tworzenie udanej i korzystnej dla zaangażowanych stron współpracy międzynarodwej jest głównym celem Green Gate Consulting. Słowa Condoleezzy Rice były więc w szczególności inspirujące w nieustannym realizowaniu roli i celu GGC, jakimi jest umożliwianie owocnej współpracy międzynarodowej pomiędzy polskimi przedsiębiorstwami i ich zaagranicznymi odpowiednikami.