Senator stanu Zachodnia Wirginia Joe Manchin rozpoczyna dialog na temat współpracy i wymiany handlowej Zachodniej Wirginii z Polską

  • Aktualności

W dniu 22 lutego 2016 Senator Joe Manchin spotkał się z Radcą Ministrem Pawłem Pietrasieńskim, kierownikiem Wydziau Promocji Handlu i Inwestycji (WPHiI) Ambasady RP w Waszyngtonie i Agnieszką Pawełkowską, Prezes Green Gate Consulting, aby omówić możliwości współpracy handlowej pomiędzy Polską a stanem Zachodnia Virginia.

Poprzez działalność Green Gate Consulting Agnieszka czynnie wspiera polskie firmy na rynku amerykańskim. W swoim ostatnim artykule zatytułowanym „Dolina Krzemowa na wschodnim wybrzeżu USA” i opublikowanym w Polska The Times, Agnieszka podkreśliła znaczące i jednocześnie nie do końca odkryte możliwości biznesowe i handlowe oferowane przez stan Zachodnia Wirginia.

Agnieszka podzieliła się z rządem polskim swoimi uwagami i obserwacjami na temat niewykorzystanego jeszcze potencjału Zachodniej Wirginii i zaproponowała pierwsze kroki w kierunku nawiązania współpracy pomiędzy Polską a Zachodnią Wirginią.

Senator Manchin podzielił entuzjazm Agnieszki i obiecujące możliwości, jakie taka współpraca mogłaby przynieść obu stronom. Zasugerował zorganizowanie w kwietniu 2016 roku wizyty przedstawicieli rządu polskiego do Zachodniej Wirginii w celu bliższego zapoznania się z możliwościami biznesowymi dla polskich firm oferowanymi przez ten stan. Senator zadeklarował także swoją gotowość wizyty roboczej w Polsce latem 2016 w ramach misjii handlowej wybranych firm z Zachodniej Wirginii do Polski.

Ponadto, jesienią 2016 roku rząd polski planuje organizację misji handlowej do USA sektora cybernetyki i biometrii. Jako lider amerykańskiego sektora biometrii, stan Zachodnia Wirginia będzie znaczącą częścią tej misji.

Green Gate Consulting cieszy się obiecującym kontaktem nawiązanym przez rząd polski ze stanem Zachodnia Wirgini. Z przyjemnością zaangażujemy się w dalsze rozwijanie i rozbudowywanie tego kontkatu oraz doprowadzenie do wizyt polskich firm w Zachodniej Wirginii.