Prezes GGC, Agnieszka Pawelkowska, uczestniczy w bankiecie na Capitol Hill na cześć nowopowstałego rządowego zrzeszenia wspierającego Transatlantyckie Partnerstwo Handlu i Inwestycji

  • Aktualności

Dnia 3 kwietnia, 2014 Prezes Green Gate Consulting, Agnieszka Pawelkowska, uczestniczyła w bankiecie na Capitol Hill na cześć nowopowstałego rządowego zrzeszenia wspierającego Transatlantyckie Partnerstwo Handlu i Inwestycji (TTIP). Bankiet ten został zorganizowany przez Atlantic Council, Bertelsmann Foundation, Ambasadę Wielkiej Brytanii w waszyngtonie oraz German Marshall Fund.

Bezpartyjne zrzeszenie rządowe pod przewodnictwem kongresmana Billa Keatinga (D-MA), kongresmana Richarda Neala (D-MA), kongresmana Erika Paulsena (R-MN) i kongresmana Todda Younga (R-IN), zgromadziło kluczowych uczestników, zarówno ze Stanów Zjednoczonych, jak i Unii Europejskiej (UE), w celu omówienia korzyści TTIP.

Transatlantyckie Partnerstwo Handlu i Inwestycji jest umową handlową będącą obecnie przedmiotem negocjacji pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Umowa ta ma na celu usunięcie barier w handlu w wielu sektorach gospodarczych, co ma ułatwić zakup i sprzedaż towarów oraz usług pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonymi, zwiększając tym samym handel transatlantycki.

Oprócz cięcia taryf we wszystkich sektorach, UE i Stany Zjednoczone dążą również do usuwania barier celnych, takich jak różnice w przepisach technicznych oraz przepisach dotyczących norm i procedur homologacji. Bariery te często kosztują firmy zbędny czas i pieniądze.

Negacje TTIP dążą także do otwarcia obu rynków na usługi, inwestycje oraz zamówienia publiczne. Jeśli negocjacje te powiodą się, mają one szanse ukształtowac globalne zasady handlu.

Rozmowy handlowe w ramach TTIP prowadzone są niezależnie od rozmów handlowych i negocjacji Światowej Organizacji Handlu (WTO) pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi w nadziei, że zwężony zakres zainteresowań przyczyni się do bardziej efektywnego osiągnięcia zamierzonych celów handlowych.

Green Gate Consulting uważnie śledzi rozwój Transatlantyckiego Partnerstwa Handlu i Inwestycji, żebyśmy mogli bardziej efektywnie wspierać naszych klientów w oszacowywaniu transatlantyckich możliwości handlowych.