Prezes GGC, Agnieszka Pawełkowska, spotyka się w Waszyngtonie z Prezydentem Andrzejem Dudą

  • Aktualności

W dniu 30 marca 2016 roku Prezes GGC, Agnieszka Pawełkowska spotkała się z Prezydentem RP, Andrzejem Dudą, który przybył do Waszyngtonu celem udziału w Szczycie Bezpieczeństwa Nuklearnego zorganizowanego przez Prezydenta Baracka Obamę.

Podczas spotkania pani Pawełkowska przedstawiła Prezydentowi Dudzie swoje pomysły na temat tego, jak zwiększyć rozpoznawalność Polski w Stanach Zjednoczonych. Pomysły te zostały entuzjastycznie przyjęte i opublikowane w jednym z wcześniejszych artykułów pani Pawełkowskiej zatytułowanym: „Jak odnieść sukces w USA”, Strefa Biznesu Dziennika Bałtyckiego, 30 września 2015 –https://ggcllc.net/data/uploads/2015/10/Jak-odnie%C5%9B%C4%87-sukces-w-USA-30-wrze%C5%9Bnia-2015.pdf

Wspierając polskie firmy w USA, pani Pawełkowska zauważyła i podkreśliła niezbędne zmiany, które powinne być podjęte w celu poprawy wizerunku Polski w Stanach Zjednoczonych, a tym samym zwiększenia szans odniesienia sukcesu przez polskie firmy na rynku amerykańskim.

Prezydent Duda obiecał uważnie przeanalizować proponowane zmiany i podjąć niezbędne kroki w celu bardziej efektywnej promocji Polski w Stanach Zjednoczonych.

Agnieszka Pawełkowska i Prezydent RP Andrzej Duda