Polsko-Amerykański Tydzień Innowacji (PATI): promocja polskiej innowacyjności w Stanach Zjednoczonych

  • Aktualności

W dniach 19-20 listopada 2014 zespół Green Gate Consulting uczestniczył w konferencji Polsko-Amerykański Tydzień Innowacji (PATI) zorganizowanej w Kalifornii przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w celu promocji polskiej gospodarki i innowacyjnych polskich technologii na rynku amerykańskim. Pierwsza część konferencji odbyła się w Los Angeles, a druga w Dolinie Krzemowej w okolicach San Francisco.

Konferencja PATI była przede wszystkim wydarzeniem skoncentrowanym na biznesie i współpracy pomiędzy polskimi i amerykańskimi partnerami. Zgromadziła ona przedstawicieli polskiej i amerykańskiej administracji oraz liczne prywatne firmy, zarówno polskie, jak i amerykańskie, reprezentujące sektory takie jak sektor środowiskowy, sektor chemiczny, biomedycynę, sektor IT, sektor finansowy i inne. Celem konferencji było wzmocnienie wizerunku Polski jako kraju innowacji oraz przedstawienie polskich przedsiębiorców jako wartościowych i wiarygodnych partnerów dla firm amerykańskich.

Konferencja PATI obejmowała cykl debat, wykładów, wycieczek studyjnych oraz nieformalnych rozmów biznesowych. Polskie firmy miały możliwość zrozumienia sukcesu klimatu biznesowego panującego w Dolinie Krzemowej oraz rozmów z mentorami branżowymi. Firmy amerykańskie z kolei zapoznały się z innowacyjnymi pomysłami polskich przedsiębiorców oraz utwierdziły się w przekonaniu, iż Polska jest doskonałym miejscem na inwestycje.

Organizując konferencję PATI rząd polski niewątpliwie rzucił pozytywne światło na polską gospodarkę oraz innowacyjność polskich przedsiębiorców. Polskie firmy często nie są bowiem odpowiednio eksponowane i prezentowane na rynkach zagranicznych, co stanowi istotną barierę w handlu.

Współpracując na co dzień z polskimi przedsiębiorstwami Green Gate Consulting zdaje sobie sprawę, że odpowiedni marketing polskich technologii na rynku amerykańskim jest głównym składnikiem sukcesu polskich firm w Stanach Zjednoczonych. Oferujemy wsparcie marketingowe polskim firmom w USA i zapraszamy je do współpracy.