Podróż marketingowa w celu promocji stanu Wirginia w Polsce

  • Aktualności

Dnia 14 marca 2017r. Agnieszka Pawełkowska, Prezes Green Gate Consulting, rozpoczęła pięciotygodniową podróż marketingową promującą stan Wirginia w Polsce. Celem tej podróży było zaprezentowanie polskim firmom stanu Wirginia i zachęcenie ich do działalności handlowej w USA, w szczególności w stanie Wirginia. Podróż ta była realizacją pierwszej części kontraktu przyznanego Green Gate Consulting przez stan Wirginia w styczniu 2017 roku.

Podczas podróży marketingowej Agnieszka odwiedziła osiem polskich miast (Gdańsk, Olsztyn, Warszawa, Łódź, Lublin, Wrocław, Poznań i Toruń), gdzie prowadziła wykłady seminaryjne na temat rynku amerykańskiego i możliwości handlowych oferowanych przez stan Wirginia. Wizyty obejmowały w szczególności: sześć Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE), Krajową Izbę Gospodarczą z siedzibą w Warszawie oraz Poznański Park NaukowoTechnologiczny z siedzibą w Poznaniu.

Każda z prezentacji o rynku amerykańskim i możliwościach handlowo/inwestycyjnych w Wirginii trwała około 3 godziny i była zakończona indywidualnymi dyskusjami, tzw. “networking”. Łączna liczba firm uczestniczących we wszystkich regionalnych seminariach wyniosła 224 firmy. Łączna liczba firm, które zwróciły się do stanu Wirginia z prośbą o dodatkowe informacje wyniosła 19 firm (niektóre z nich czynnie planują obecnie otwarcie zakładów produkcyjnych w Wirginii).

Zdecydowanie dobrym pomysłem było „wyjście z informacjami” o stanie Wirginia do polskich firm i ośrodków rozwoju regionalnego. Ogólny wniosek jest taki, że polskie firmy nadal nie dysponują ogólnie wystarczającymi informacjami na temat rynku amerykańskiego, a zwłaszcza informacjami dotyczącymi pojedynczych stanów amerykańskich, w tym stanu Wirginia. Zalecane jest zatem dalsze promowanie stanu Wirginii w Polsce i przedstawienie polskim firmom możliwości biznesowych oferowanych przez Wirginię.

Green Gate Consulting z przyjemnością będzie kontynuowała współpracę ze stanem Wirginia w celu dalszej promocji i zwiększenia rozpoznawalności tego stanu w Polsce!