Misja handlowa z przedstawicielami stanu Wirginia do Polski

  • Aktualności

Dnia 14 maja 2019 roku Prezes Green Gate Consulting, Agnieszka Pawelkowska, rozpoczęła dwutygodniową misję handlową do Polski z przedstawicielami Greater Richmond Partnership (GRP) – organizacji rozwoju gospodarczego Wirginii. Głównym celem misji handlowej było zaprezentowanie polskim firmom obszaru centralnej Wirginii w kontekście zwiększenia polskich inwestycji do tego regionu.

Green Gate Consulting wcześniej wybrała siedemnaście polskich firm gotowych zainwestować na rynku amerykańskim i zorganizowała indywidualne spotkania przedstawicieli GRP z tymi firmami. Spotkania odbyły się w ośmiu miastach Polski: Warszawie, Narwi, Łodzi, Zduńskiej Woli, Poznaniu, Katowicach, Krakowie oraz Wrocławiu.

Oprócz indywidualnych spotkań z polskimi firmami, przedstawiciele GRP uczestniczyli również w dorocznej imprezie o nazwie American Day, która odbyła się w Katowicach. Wydarzenie to było doskonałą okazją do zaprezentowania szerszej publiczności regionu środkowej Wirginii oraz miasta Richmond. Prezentacja została entuzjastycznie przyjęta przez publiczność, a po jej zakończeniu GRP odpowiedziała na liczne indywidualne pytania polskich przedsiębiorców.

Przedstawiciele stanu Wirginia uznali misję handlową do Polski za interesującą i owocną. Nawiązali oni wiele cennych kontaktów, które planują rozwijać. GGC jest niezmiernie dumna ze zorganizowanej misji, która zakończyła się sukcesem. Czekamy na dalsze możliwości współpracy ze stanem Wirginia.