Jedna z większych amerykańskich firm operujących w sektorze odpadów spotyka się w Warszawie z polskim klientem GGC

  • Aktualności

Od ponad roku GGC reprezentuje polską firmę działającą w sektorze odpadów niebezpiecznych, która jest właścicielem innowacyjnej, opatentowanej technologii stabilizacji odpadów niebezpiecznych. Firma ta jest również główną silą napędową na polskim rynku odpadów niebezpiecznych i szybko nabiera międzynarodowej reputacji i międzynarodowego rozgłosu

Polski rynek odpadów rośnie w bardzo szybkim tempie. Ponad 4 miliony ton odpadów będą musiały być zagospodarowane w Polsce w ciągu najbliższych kilku lat. W najbliższej przyszłości rząd polski planuje budowę sześciu spalarni odpadów, z planami budowy następnych dziesięciu spalarni niedługo później. W Polsce obserwuje się obecnie widoczną potrzebę zagospodarowywania odpadów, włączając odpady niebezpieczne. Ta potrzeba oferuje właśnie atrakcyjne możliwości biznesowe nie tylko dla polskich, ale również dla międzynarodowych liderów w gospodarce odpadami.

GGC dowiedziała się niedawno, iż jedna z większych amerykańskich firm operujących w sektorze odpadów planuje wejście na rynek polski poprzez udział w przetargu na budowę pierwszej na tak duża skalę spalarni odpadów w Zachodniej Polsce. Naszym natychmiastowym pomysłem było przedstawienie tej amerykańskiej firmy naszemu polskiemu klientowi w celu zwiększenia szansy Amerykanów na wygranie przetargu na budowę spalarni, jak również w celu ogólnego zwiększenia w przyszłości konkurencyjności amerykańskiego przedsiębiorstwa na rynku polskim.

Opierając się na analizach rynku polskiego zespół menadżerski GGC wywnioskował, że poprzez połączenie sił z naszym polskim klientem i potencjalne użycie innowacyjnej polskiej technologii naszego klienta, wiele drzwi może otworzyć się dla amerykańskiej firmy zarówno w Polsce, jak również w Europie. Dodatkowo GGC przewidziała, iż rząd polski niewątpliwie bardziej pozytywnie spojrzy na firmę zagraniczną planującą wejście na rynek polski, jeśli firma taka stworzy zespół z lokalną polską firmą.W lutym 2012 prezes GGC, Agnieszka Pawełkowska, zaoferowała amerykańskiej firmie możliwość współpracy z polskim klientem GGC. Firma amerykańska zainteresowała się pomysłem i 21 marca 2012 jej przedstawiciele spotkali się w Warszawie z Agnieszką i polskim klientem GGC.

Spotkanie to było niezmiernie owocne i w chwili obecnej GGC kontynuuje dyskusje z firmą amerykańską na temat najbardziej efektywnego sposobu stworzenia współpracy z polskim klientem GGC. GGC spodziewa się być świadkiem utworzenia silnego zespołu polsko-amerykańskiego, który z sukcesem będzie działał w polskim sektorze odpadów. Jesteśmy dumni z udziału w tak znaczącej inicjatywie i planujemy aktywnie angażować się w przyszłościowe projekty usuwania i stabilizacji odpadów w Polsce.