Jak zwiększyć rozpoznawalność polskich przedsiębiorców w USA?

  • Aktualności, Publikacje

W dniu 30 września 2015 w Strefie Biznesu Dziennika Bałtyckiego ukazał się artykuł zatytułowany „Jak odnieść sukces w USA?” napisany przez Prezes Green Gate Consulting, Agnieszkę Pawełkowską.

W artykule tym Agnieszka opisuje, w jaki sposób Amerykanie postrzegają obecnie Polskę i polskich przedsiębiorców i jakie kroki należałoby podjąć w celu ulepszenia wizerunku Polski w USA.

Sugestie Agnieszki wydają się szczególnie ważne w obliczu negocjowanego obecnie Transatlantyckiego Traktatu o Handlu i Inwestycjach (TTIP), którego celem jest zwiększenie wymiany handlowej pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Polscy przedsiębiorcy w pełni skorzystają z przewidywanych korzyści i zapisów TTIP tylko wtedy, jeśli zwięszy się ich rozpoznawalność na rynku amerykańskim.

Zapraszamy do lektury i podzielenia się z nami komenatrzami!

Jak odnieść sukces w USA 30 września 2015