GGC wspomaga Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) podczas targów spożywczych w Waszyngtonie

  • Aktualności

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Polskiej w Waszyngtonie polecił Green Gate Consulting Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), żeby wspólnie asystować polskim firmom podczas międzynarodowych targów żywnościowych o nazwie Fancy Food Show. Tragi te, które odbyły się w waszyngtońskiej hali targowej Walter E. Convention Center w dniach 17-20 czerwca 2012, są największą w Ameryce Północnej wystawą specjalistycznych artykułów spożywczych i napojów.

Podczas czterodniowych targów zespól Green Gate Consulting wspomagał 19 firm spożywczych z Polski Wschodniej w promocji i reklamie ich produktów. Firma GGC w szczególności wspierała polskie firmy spożywcze podczas indywidualnych spotkań z potencjalnymi międzynarodowymi nabywcami, włączając w to firmy amerykańskie.

Zespól GGC udzielał również niezależnych rad polskim firmom na temat efektywnego wejścia na amerykański rynek spożywczy. Pomimo tego, iż kluczowe usługi GGC odbywają się w sektorze środowiskowym, nasze doświadczenie nauczyło nas efektywnie doradzać różnego rodzaju firmom, nie tylko firmom operującym w sektorze środowiskowym, które zainteresowane są wejściem na rynek amerykański i które szukaja sposobu, by ten cel osiągnąć.

Targi spożywcze Facy Food Show zapewniły GGC nie tylko możliwość poznania nowych podmiotów gospodarczych operujących na rynku polskim, ale również pozwoliły GGC rozszerzyć nasze usługi na nowy sektor. Wierzymy, że przynajmniej kilka indywidualnych spotkań biznesowych, w których towarzyszyliśmy polskim firmom podczas targów, zaowocuje podpisaniem umów współpracy, bądź też umów dystrybucyjnych z ich międzynarodowymi odpowiednikami.

Z dumą pragniemy również podkreślić, iż nasz profesjonalizm podczas targów przyniósł zespołowi GGC pochwałę ze strony Ambasady Polskiej w Waszyngtonie, dobrze wróżąc o możliwościach współpracy przy podobnych wydarzeniach w przyszłości. Nazwa Green Gate Consulting cieszy się rosnącą rozpoznawalnością rynkową w coraz szerszych kręgach. Naszym celem jest kontynuacja i podtrzymywanie tego trendu.