Doroczne spotkanie biznesowe stanu Zachodnia Wirginia: West Virginia Chamber of Commerce’s 2016 Annual Meeting and Business Summit, White Sulphur Springs, West Virginia

  • Aktualności

W dniach 31 sierpnia-2 września, 2016 Agnieszka Pawełkowska, Prezes Green Gate Consulting, uczestniczyła w dorocznym spotkaniu biznesowym West Virginia Chamber of Commerce’s 2016 Annual Meeting and Business Summit, które odbyło się w historycznym hotelu Greenbrier w mieście White Sulphur Springs w stanie Zachodnia Wirginia.

Doroczne spotkanie Business Summit jest największym spotkaniem liderów biznesu i polityki w stanie Zachodnia Wirginia. Oferuje ono doskonałą platformę do omówienia priorytetów stanu, podsumowuje jego osiągnięcia i oferuje okazję do wymiany pomysłów na poprawę przyszłości ekonomicznej Zachodniej Wirginii.

Zważając na pogarszające się od kilku lat wskaźniki ekonomiczne stanu Zachodnia Wirginia, stan ten potrzebuje nowych silników ekonomicznych, żeby prężniej ruszyć swoją gospodarkę do przodu. Pomimo, iż spadek gospodarczy powszechnie przypisywany jest upadkowi przemysłu węglowego, stosunkowo niewielka liczba mieszkańców Zachodniej Wirginii pracuje w branży węglowej. Cały sektor energetyczny stanowi około 17% PKB stanu Zachodnia Wirginia i zatrudnia około 4-5% mieszkańców.

Wynika z tego zatem, że rozwiązanie na poprawę gospodarki stanu niekoniecznie związane jest z rewitalizacją sektora energetycznego. Powinno ono raczej obejmować dywersyfikację gospodarki stanu Zachodnia Wirginia, podkreślenie znaczenia innych sektorów w jej odbudowie oraz przyciąganie inwestycji (w tym inwestycji zagranicznych) do tego stanu.

Zachodnia Wirginia poczyniła już znaczące kroki w kierunku przyciągania inwestycji zagranicznych, włączając rozpoczęty dialog biznesowy z takimi krajami jak Katar oraz Japonia. Dialog ten obejmuje takie sektory jak branża chemiczna, technologia, energetyka, infrastruktura i edukacja.

Green Gate Consulting planuje dodać Polskę do grona partnerów biznesowych stanu Zachodnia Wirginia i aktywnie uczestniczyć w budowaniu wymiany gospodarczej pomiędzy Zachodnią Wirginią a Polską.

Agnieszka Pawełkowska z Senatorem Joe Manchin i Ambasadorem Kataru do USA, Jego Ekscelencją Jahamem Al Kuwari