Czego o prowadzeniu biznesu młody polski przedsiębiorca mógłby nauczyć się od Amerykanów?

  • Aktualności

Każda historia sukcesu rozpoczyna się od dobrego pomysłu. Dobry pomysł nie wystarczy jednak, żeby odnieść sukces. Często bowiem spotkać się można z dobrymi pomysłami, ale większość z nich nie zostaje odpowiednio wdrożona w życie.

Co zatem odróżnia dobry pomysł na biznes od tego, który nie jest za dobry i jakie specyficzne cechy sprawiają, że dany przedsiębiorca odnosi sukces?

Green Gate Consulting otrzymuje wiele zapytań od młodych polskich przedsiębiorców na temat “klucza do sukcesu” w USA. Pomimo tego, że pytania te napływają do nas głównie w kontekście Doliny Krzemowej w Kalifornii automatycznie kojarzonej z sukcesem przedsiębiorczości nowopowstających firm („start-ups”), ogólne informacje i pomysły zawarte w tym artykule mogą być stosowane w odniesieniu do biznesu w każdym stadium rozwoju, który chce odnieść sukces i szuka skutecznych sposobów, aby to zrobić.

Opierając się na doświadczeniu naszej firmy, jak również doświadczeniu innych amerykańskich firm, które znamy i obserwujemy, Green Gate Consulting przygotowała listę ośmiu cech udanego przedsięwzięcia biznesowego.

 1. Dobry pomysł

Każdy przedsiębiorca, który planuje odnieść sukces potrzebuje więcej niż dobrego pomysłu. Przedsiębiorca taki potrzebuje wizji i pasji, które sprawią, że dobry pomysł odniesie sukces. Istnieje przekonanie, że jeśli ktoś posiada prawdziwą pasję w danym temacie to pieniądze same będą za taką pasją podążały. Chociaż nie zawsze jest to prawdą, coś z pewnością w tym jest. Jeśli bowiem przedsiębiorca rozpoczyna działalność gospodarczą tylko po to, żeby zarobić pieniądze, nie jest to koniecznie dobry przepis na sukces. W Stanach Zjednoczonych istnieje powiedzenie „kochaj to, co robisz, a pieniądze same ciebie znajdą”. Uzupełniając tę myśl można dodać, że to, co się kocha nie musi być koniecznie innowacyjnym czy niepowtarzalnym pomysłem. Czasami prosty, a nawet popularny pomysł, ale lepiej przedstawiony i wdrożony w życie ma szansę na odniesienie sukcesu.

2. Postawa “nie boję się ryzyka”

Rozpoczęcie działalności biznesowej wymaga dużo czasu oraz osobistych i finansowych wyrzeczeń. Osoba, która decyduje się rozpocząć taką działalność powinna najpierw ocenić wszystkie potencjalne czynniki ryzyka i podjąć decyzję, czy ewentualne korzyści mają potencjał, aby ryzyka te pokonać. Taka postawa jest konieczna do osiągnięcia sukcesu.

3. Znajomość rynku

Znajomość rynku w określonym sektorze jest absolutnie niezbędna do osiągnięcia sukcesu. Badanie rynku oraz identyfikacja i zrozumienie odbiorców są zarówno ważne, jak i niezmiernie pomocne w odniesieniu sukcesu. Na podstawie znajomości rynku przedsiębiorca może bowiem ocenić swoje szanse na sukces oraz lepiej zrozumieć i przeanalizować konkurencję. W istocie, znajomość rynku jest podstawowym wymogiem przygotowań do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

4. Solidny i realistyczny plan biznesowy

Opracowanie planu biznesowego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej jest z pewnością jednym z głównych wymogów odpowiedniego przygotowania. Dobrze napisany, logiczny i realistyczny plan biznesowy jest jak mapa drogowa, która pomaga pokonywać wszystkie potencjalne wątpliwości. Zawsze też dobrym pomysłem jest przedsykutowanie takiego planu z osobami trzecimi w celu uzyskania dodatkowych opinii.

5. Umiejętność wdrożenia planu biznesowego w życie

Umiejętność pomyślnego wdrożenia w życie planu biznesowego wymaga nie tylko wiedzy, ale co najważniejsze zdolności komunikacyjnych. Umiejętność odpowiedniej komunikacji pozwala nie tylko znaleźć i otoczyć się silnym zespołem, ale umożliwia także nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych, przyczyniając się tym samym do sukcesu nowej działalności gospodarczej. Umiejętność skutecznej komunikacji w celu nawiązywania nowych kontaktów biznesowych („networking”) jest jednym z kluczy amerykańskiego sukcesu. Umiejętność ta powinna być przykładem przedsiębiorczości.

6. Optymizm i pozytywne myślenie

Optymizm i pozytywne myślenie mogą pomóc we wdrożeniu planu biznesowego w życie. Wiara zarówno we własne umiejętności, jak też w sam plan biznesowy, mogą znacznie pomóc w odniesieniu sukcesu. Polscy biznesmeni i przedsiębiorcy mogliby nauczyć się i przejąć od Amerykanów pozytywny i optymistyczny sposób myślenia. Amerykanie głęboko wierzą we własne możliwości i wiedzą, jak je podkreślać. A jeśli wierzą, że naprawdę mogą coś zrobić, to po prostu to robią.

7. Elastyczność i zdolność adaptacji

Chęć uczenia się od innych, jak również nauka płynąca z własnych błędów, mają kluczowe znaczenie w sukcesie. Bycie otwartym na sugestie i chęć poprawy w oparciu o konstruktywną krytykę mogą zaprowadzić młodego przedsiębiorcę do sukcesu. Elastyczność w zakresie zmiany wstępnych pomysłów oraz zdolności adaptacyjnych w zakresie dostosowania się do specyficznych potrzeb rynku są konieczne do sukcesu. Nie ma jednej poprawnej metody prowadzenia biznesu, a metodą prób i bęłdów można akurat trafić na sukces.

8. Wytrwałość

Wytrwałość jest najistotniejszą cechą udanej działalności człowieka biznesu. Wiele osób, kiedy ich początkowe pomysły się nie sprawdzają, za szybko z nich rezygnuje. A prawda jest taka, że przed poddaniem się, niektóre z tych osób nie zdają sobie sprawy, jak blisko byli do sukcesu. Cechą Amerykanów jest to, że próbują, próbują i jeszcze raz próbuja w inny sposób. Cecha ta jest godna podziwu zarówno w biznesie, jak i w ogólnie w życiu. Powinna być ona przejęta przez młodych przedsiębiorców na całym świecie.

Zachęcamy polskich przedsiębiorców do odwiedzenia Stanów Zjednoczonych i spotkania z młodymi polskimi przedsiębiorcami, ktorzy odnieśli sukces w USA, w tym także w Dolinie Krzemowej. W Stanach Zjednoczonych organizowane są liczne konferencje i warsztaty dla przedsiębiorców na temat tego, w jaki sposób zbudować udany biznes oraz pozyskać środki na jego rozwój i utrzymanie.

Green Gate Consulting chętnie pomoże polskim firmom w zdobyciu doświadczenia na rynku amerykańskim w kontekście udanego prowadzenia działalności biznesowej.