Amerykańskie zagłębia przemysłu: najbardziej atrakcyjne do prowadzenia biznesu regiony USA

  • Aktualności

Po upadku komunizmu w Polsce, firmy Europy Zachodniej zainwestowały w polską gospodarkę i wykorzystały jej tanią, ale wykwalifikowaną siłę roboczą oraz korzystną lokalizację. Sytuacja ta spowodowała, że Europa Zachodnia stała się głównym rynkiem eksportowym dla Polski, przyjmującym ponad 80% polskiego eksportu. Niemcy, Wielka Brytania i Francja są obecnie głównymi krajami docelowymi polskiego eksportu, a bezpośrednio za nimi pojawiają się Stany Zjednoczone.

W obliczu niedawnego spadku eksportu do Ukrainy i Rosji oraz spowolnienia wzrostu gospodarczego w Europie Zachodniej, Polska będzie musiała jednak zdywersyfikować rynki docelowe dla swojego eksportu i zwrócić uwagę na większe i szybciej rozwijające się rynki, takie jak rynek amerykański. Przewiduje się, że w 2015 roku amerykański import będzie wzrastał w średnim tempie 4,1% prezentując atrakcyjny rynek eksportowy dla polskich przedsiębiorstw.

Ponieważ Stany Zjednoczone to duży kraj, ważne jest, aby polscy eksporterzy dokładnie zidentyfikowali amerykańskie regiony, które są najbardziej odpowiednie dla poszczególnych branży w kontekście prowadzenia działalności gospodarczej. W Stanach Zjednoczonych istnieją tak zwane „zagłębia przemysłu”, które skupiają poszczególne gałęzie przemysłu w danym regionie. Podczas planowania ekspansji na rynek amerykański, warto zapoznać się z lokalizacją takich zagłębi.

Zagłębia przemysłu skupiają podmioty o podobnych lub uzupełniających się zainteresowaniach, kompetencjach i potrzebach, czyniąc dany region bardziej konkurencyjnym ekonomicznie i bardziej atrakcyjnym pod względem prowadzenia działalności gospodarczej. Zagłębia takie tworzą zarówno pojedyncze firmy działające w konkretnej branży, jak również dostawcy, usługodawcy, a także agencje rządowe oraz instytucje oferujące specjalistyczne szkolenia oraz usługi badawczo-techniczne.

Opierając się na najważniejszych kategoriach eksportowych Polski, Green Gate Consulting zidentyfikowała kilka amerykańskich zagłębi przemysłowych, które mogą okazać się użytecznym punktem odniesienia dla polskich eksporterów decydujących się na konkretne miejsce eksportowe na rynku amerykańskim.

Maszyny i urządzenia produkowane są generalnie na terenie całych Stanów Zjednoczonych, ale ich produkcja koncentruje się głównie w środkowo-zachodniej części kraju (Midwest). Stany Wisconsin, Iowa i Illinois są dobrze znanymi zagłębiami przemysłu produkcji sprzętu rolniczego. Wichita w stanie Kansas i Boise w stanie Idaho są specyficznie zagłębiami przemysłu maszyn rolniczych. Detroit w stanie Michigan jest zagłębiem przemysłowym produkcji sprzętu samochodowego. Kalifornia i Teksas są również ważnymi lokalizacjami dla przemysłu maszynowego (warto dodatkowo podkreślić Teksas na mapie amerykańskich zagłębi przemysłowych, gdyż stan ten słynie z programu Industry Cluster Initiative zainicjowanego przez gubernator Teksasu i wyróżniającego się obecnością sześciu różnych zagłębi przemysłowych).

Oregon jest amerykańskim zagłębiem produkcji urządzeń elektrycznych i urządzeń do obróbki drewna. Seattle w stanie Waszyngton jest zagłębiem przemysłu sprzętu lotniczego, a także budowy statków. Od niedawna również w stanie Wirginia zostało utworzone zagłębie przemysłów lotniczego, motoryzacyjnego i ciężkiego. Zagłębie to koncentruje się wokół organizacji przemysłowej o nazwie Commonwealth Center for Advanced Manufacturing (CCAM).

Stan Północna Karolina jest znanym amerykańskim zagłębiem produkcji mebli, głównie mebli domowego użytku. Zachodnia część stanu Michigan z kolei specjalizuje się w produkcji mebli biurowych i przemysłowych.

Amerykański przemysł chemiczny zlokalizowany jest głównie w południowo-wschodnim Teksasie i w Luizjanie. Niektóre wyjątki obejmują Cleveland w stanie Ohio i Louisville w stanie Kentucky, które znane są z produkcji farb i lakierów oraz zachodnią część stanu Massachusetts, która jest zagłębiem przemysłu polimerowego.

Amerykańskie przemysły biotechnologii oraz farmacji skoncentrowane są wokół Bostonu i Cambridge w stanie Massachusetts, Atlanty w stanie Georgia, Chicago w stanie Illinois oraz San Diego w stanie Kalifornia. Przemysły te ściśle współpracują w wyżej wymienionych regionach z renomowanymi uczelniami, ośrodkami badawczymi oraz przedsiębiorstwami typu venture capital, w celu przyciągnięcia nowych innowacji oraz renomowanych firm sektora prywtanego. Region w stanie Północna Karolina o nazwie Research Triangle Park również nieustannie przyciąga coraz więcej firm farmaceutycznych i biotechnologicznych, które osiedlają się w tym stanie.

Zagłębie przemysłu sprzętu kardiologicznego znajduje się w Minneapolis w stanie Minnesota, a zagłębie przemysłu ortopedycznego koncentruje się wokół miasta Warsaw w stanie Indiana.

Przemysł informatyczny (IT) koncentruje się głównie w stanie Północna Karolina wokół Research Triangle Park, w Chicago w stanie Illinois oraz w Dolinie Krzemowej w Kalifornii. Branże IT, w szczególności zintegrowane systemy komputerowe i programowanie, stają się również coraz bardziej widoczne w stanie Kolorado.

Przemysły tekstylny i kosmetyczny znajdują się głównie w stanie Nowy Jork, w Chicago w stanie Illinois, a także, w mniejszym stopniu w Los Angeles w stanie Kalifornia.

Sektor finansowy, w tym firmy typu venture capital, w większości znajduje się w Dolinie Krzemowej w Kalifornii, w Nowym Jorku oraz w Bostonie w stanie Massachusetts. Firmy finansowe mieszczą się także w stanie Kolorado znanym jako „Wall Street Zachodu”. Kolorado jest jednym z niewielu obszarów poza wschodnim i zachodnim wybrzeżem, gdzie zaznacza się znaczna obecność branży finansowej.

Przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych, ważne jest dla polskich eksporterów zapoznanie się z lokalizacją określonych amerykańskich zagłębi przemysłowych. Bliskość takich zagłębi może bowiem nie tylko przyspieszyć proces zakładania działalności gospodarczej na rynku amerykańskim, ale także zapewnić bardziej efektywne prowadzenie takiej działalności.

Warto też dodać, że niektóre stany oferują zachęty podatkowe i inne udogodnienia firmom z danego sektora, które zdecydują się na założenie działalności na ich terenie. Przykładami takich stanów są Teksas i Nowy Jork. Rezygnując z obciążania firm oraz osób indywidualnych podatkiem dochodowym, Teksas stał się dla przedsiębiorców jednym z najbardziej atrakcyjnych biznesowo stanów w USA. Od niedawna również stan Nowy Jork naśladuje udaną inicjatywę Teksasu skierowaną na przyciąganie zachętami biznesowymi nowych firm.

Green Gate Consulting oferujemy doradztwo i wsparcie w zakresie wyboru najbardziej korzystnych lokalizacji oraz metod prowadzenia działalności gospodarczej w USA. Zapraszamy polskie firmy do współpracy!