2015 Governor Tomblin’s Energy Summit, Roanoke, West Virginia

  • Aktualności

W dniu 27 października, 2015 Agnieszka Pawełkowska, Prezes Green Gate Consulting, uczestniczyła w konferencji 2015 Governor Tomblin’s Energy Summit na temat sektora środowiskowego. Konferencja ta odbyła się w ośrodku wypoczynkowym Stonewall Jackson Resort w Zachodniej Wirginii. Zgromadziła ona liderów przemysłu środowiskowego z Zachodniej Wirginii oraz sąsiednich stanów w celu omówienia przyszłość sektora energetycznego w Stanach Zjednoczonych i w stanie Zachodnia Wirginia.

Zachodnia Wirginia słynie z produkcji węgla kamiennego, który zapewnia jej ekonomiczny rozwój. Dlatego też liderzy tego stanu z uwagą śledzą wszelkie zmiany i ustawy polityczne w sektorze środowiskowym, które skierowane są na likwidację przemysłu paliw kopalnych.

Odnawialne źródła energii, takie jak wiatr i energia słoneczna, odgrywają coraz większą rolę w sektorze energetycznym Zachodniej Wirginii i są już używane w całym stanie Zachodnia Wirginia. Nadal nie są one jednak w stanie skutecznie konkurować z węglem i gazem ziemnym, które zdecydowanie dominują w Zachodniej Wirginii.

Formacja skalna o nazwie Marcellus Shale i głębokości 1830m jest kluczowym miejscem wydobywania gazu ziemnego w Zachodniej Wirginii. Według badań, formacja ta zawiera w przybliżeniu około 1,4 biliona metrów sześciennych gazu ziemnego. Całkowite zasoby gazu ziemnego w Zachodniej Wirginii stanowią około 6% złóż gazu ziemnego w USA.

Amerykańskie zwrot „czysta przyszłość energetyczna” jest często używany przez polityków, ale w rzeczywistości Amerykanie nie mają jasno sprecyzowanego planu, jak osiągnąć niezależność energetyczną bez negatywnego wpływu na środowisko. Dodatkowo, Amerykańska Agencja Środowiskowa (EPA) nieutsannie narzuca przepisy, które są często mylące i bardzo niejasny.

Wykorzystanie wszystkich dostępnych źródeł energii, zamiast pozbywanie się niektórych z nich, wydaje się rozsądnym rozwiązaniem, które powinno pozostać tematem przyszłych rozmów politycznych. Więcej dyskusji podobnych do tych poruszanych na konferencji 2015 Governor Tomblin’s Energy Summit potrzebnych jest na amerykańskiej scenie politycznej.

Agnieszka Pawelkowska z Gubernatorem Zachodniej Virginii Earlem Tomblinem i jego Sekretarzem Handlu Keithem Burdettem w ośrodku wypoczynkowym Stonewall Jackson Resort w Zachodniej Wirginii