2014 Governor’s Energy Summit, Roanoke, West Virginia

  • Aktualności

W dniach 23-24 października, 2014 Agnieszka Pawełkowska, Prezes Green Gate Consulting, uczestniczyła w konferencji 2014 Governor’s Energy Summit na temat sektora środowiskowego. Konferencja ta odbyła się w ośrodku wypoczynkowym Stonewall Jackson Resort w Zachodniej Wirginii. Zgromadziła ona liderów przemysłu środowiskowego z Zachodniej Wirginii oraz sąsiednich stanów w celu omówienia przyszłość energii odnawialnej w Stanach Zjednoczonych i w stanie Zachodnia Wirginia.

 Zachodnia Wirginia słynie z produkcji węgla kamiennego, który zapewnia ekonomiczny rozwój stanu. Dlatego też liderzy tego stanu z uwagą śledzą wszelkie zmiany i ustawy polityczne w sektorze środowiskowym, które skierowane są na likwidację przemysłu paliw kopalnych.

Przemysł energii słonecznej i wiatrowej są już powszechnie obecne w całym stanie Zachodnia Wirginia. Ponadto, dla lepszego zobrazowania potencjału tego stanu, Zachodnia Wirginia otrzymuje rocznie więcej światła słonecznego niż Niemcy – europejski lider energii słonecznej. Możliwości dla sektora energii słonecznej w Zachodniej Wirginii są znaczne i nadal nie w pełni rozwinięte.To samo odnosi się do sektora energii wiatrowej. Górski stan Zachodniej Wirginii przez cały rok doświadcza silnych wiatrów.

Zważając na bogactwo zasobów naturalnych oraz duże możliwości w zakresie energii odnawialnej w Zachodniej Wirginii nie jest jednak ekonomicznie rozsądne zmniejszenie znaczenia przemysłu węglowego. W tej dziedzinie, zarówno gubernator Earl Ray Tomblin, jak i senator Joe Manchin mają wiele pracy do wykonania. Obaj liderzy muszą postarać się, żeby przemysł węglowy nie zniknął z mapy Zachodniej Wirginii i szerzej, z mapy Stanów Zjednoczonych.

Jak podkreślił senator Manchin cytując niektóre ze swoich rozmów z politykami w Waszyngtonie, „ważne jest, aby znaleźć właściwą równowagę używając różnorodnych źródeł energii; nie jest bowiem ani możliwe do wykonania, ani ekonomicznie rozsądne całkowite pozbycie się przemysłu węglowego”. Senator uważa, iż możliwe jest osiągnięcie założeń środowiskowej ustawy Clean Power Plan i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń węglowych łącząc użycie zróżnicowanych źródeł energii, bez eliminacji przemysłu paliw kopalnych.

Amerykańskie zwrot „czysta przyszłość energetyczna” jest często używany przez polityków, ale w rzeczywistości Amerykanie nie mają jasno sprecyzowanego planu, jak osiągnąć niezależność energetyczną bez negatywnego wpływu na środowisko. Dodatkowo, Amerykańska Agencja Środowiskowa (EPA) nieutsannie narzuca przepisy, które są często mylące i bardzo niejasny.

Wykorzystanie wszystkich dostępnych źródeł energii, zamiast pozbywanie się niektórych z nich, wydaje się rozsądnym rozwiązaniem, które powinno pozostać tematem przyszłych rozmów politycznych. Więcej dyskusji podobnych do tych poruszanych na konferencji Governor’s Energy Summit potrzebnych jest na amerykańskiej scenie politycznej.

Od lewej strony: Agnieszka Pawełkowska z senatorem Joe Manchin i gubernator Earl Ray Tomblin.