Green Gate Consulting > Reprezentacja w USA

Reprezentujemy polskie firmy w USA

Reprezentujemy naszych klientów w Stanach Zjednoczonych we wszelkich działaniach marketingowych, aby umożliwić im efektywne zaistnienie na rynku amerykańskim.

Udzielamy naszym klientom strategicznych usług doradczo-konsultingowych.

Nasze usługi reprezentacyjne obejmują:

  • Spotkania z odpowiednimi stronami po stronie amerykańskiej podczas reprezentowania naszych klientów, włączając spotkania z potencjalnymi partnerami biznesowymi, przedstawicielami władz lokalnych oraz usługodawcami.
  • Udział w imieniu naszych klientów w spotkaniach biznesowych, konferencjach , targach handlowych oraz innych wydarzeniach marketingowych, które mogą być przydatne w zaistnieniu naszych klientów na rynku amerykańskim.
  • Służenie jako punkt kontaktowy i pośrednik dla wszelkich działań marketingowych naszych klientów w USA.