Green Gate Consulting > Badanie rynku

Badanie rynku amerykańskiego

Zajmujemy się kompleksowym badaniem i analizą rynku amerykańskiego, żeby zapewnić naszym klientom sukces w Stanach Zjednoczonych.

Udzielamy naszym klientom strategicznych usług doradczo-konsultingowych.

W skład naszych usług badania rynku wchodzą:

  • Analiza sytuacji polityczno-ekonomicznej oraz analiza trendów biznesowych w USA, które mogą wpłynąć na sukces i efektywność naszych klientów na rynku amerykańskim.
  • Wyszukiwanie i identyfikowanie potencjalnych możliwości biznesowych dostosowanych do konkretnych potrzeb naszych klientów.
  • Szacowanie zainteresowania potencjalnych nabywców produktów, bądź usług naszych klientów.
  • Badanie konkurencji oraz identyfikowanie i dokładne sprawdzanie potencjalnych partnerów biznesowych dla naszych klientów w USA.
  • Usługi marketingowe oraz wsparcie w rozpoczynaniu działalności handlowej w USA.