igal-ness-wQfV9njQxW4-unsplash

Wspieranie największego w Polsce i jednego z większych w Europie przedsiębiorstwa wodociągowego w identyfikowaniu innowacyjnych amerykańskich technologii związanych z gospodarką wodną

W kwietnia 2012 roku, GGC rozpoczęła współpracę z największym w Polsce i jednym z większych w Europie przedsiębiorstwem wodociągowym. Położone w południowej Polsce, przedsiębiorstwo to dostarcza wodę pitną do ponad 3,5 miliona mieszkańców oraz licznych przemysłów mających siedziby w południowym regionie Polski. Woda jest produkowana na dziewięciu Stacjach Uzdatniania Wody i dwóch Zakładach Uzdatniania Wody, a następnie transportowana siecią rurociągów magistralnych do sieciowych zbiorników wyrównawczych. Woda wychodząca ze zbiorników wyrównawczych dalej jest transportowana rurociągami magistralnymi do klientów.

Klient GGC jest rozpoznawanym i efektywnie operującym przedsiębiorstwem wodociągowym. Celem naszego kontraktu z tym przedsiębiorstwem jest identyfikowanie innowacyjnych amerykańskich technologii związanych z gospodarką wodną, które nasz klient mógłby następnie wdrożyć w swoich projektach.

Dodatkowo, częścią naszego kontraktu jest również organizowanie wycieczek naukowych dla technicznego zespołu naszego klienta do Stanów Zjednoczonych, organizowanie imprez targowych oraz spotkań biznesowych. W celu lepszego zorientowania się w obecnych potrzebach technologicznych naszego klienta, zespól GGC będzie również uczestniczył w spotkaniach biznesowych organizowanych przez naszego klienta w Polsce.