waldemar-brandt-4i5MZb1ry9E-unsplash

Wprowadzanie na rynek amerykański innowacyjnej polskiej technologii usuwania odpadów niebezpiecznych

GGC współpracuje z polską firmą operującą w sektorze gospodarki i zarządzania odpadami niebezpiecznymi. Firma ta jest wynalazcą innowacyjnej, opatentowanej zarówno w Unii Europejskiej jak i w Stanach Zjednoczonych, technologii usuwania, bądź neutralizacji odpadów toksycznych, takich jak niebezpieczne popioły pospaleniowe oraz metale ciężkie (selen, rtęć, chrom, cyjany, pestycydy, lotne związki organiczne) w formie luźnej, albo obecne w glebie jako czynnik skażenia. Technologia ta jest naukowym przełomem w sektorze naturalizacji odpadów niebezpiecznych.

Polska firma zwróciła się do GGC z prośbą o pomoc w umożliwieniu jej wejścia na rynek amerykański poprzez stworzenie bezpośrednich możliwości sprzedaży, bądź też możliwości współpracy z firmami amerykańskimi, będącymi liderami w amerykańskim sektorze odpadów niebezpiecznych. Firma ta posiada unikalną technologię, ale nie orientuje się w jaki sposób efektywnie wejść i operować na rynku amerykańskim.

Od początku roku 2011, GGC rozpoczęła intensywną kampanię marketingową na rynku amerykańskim w celu zidentyfikowania potencjalnych partnerów biznesowych dla naszego klienta. Oprócz amerykańskiego sektora prywatnego, nasza kampania marketingowa objęła również amerykański ekwiwalent polskiego Ministerstwa Środowiska, jak również inne jednostki rządu amerykańskiego, w celu przedstawienia technologii naszego klienta i zbadania zainteresowania tą technologią w Stanach Zjednoczonych.

Jako rezultat naszych starań GGC przyczyniła się do rozpoczęcia negocjacji naszego klienta z kilkoma dużymi firmami amerykańskimi operującymi w sektorze odpadów niebezpiecznych. Celem tych negocjacji było początkowe ustalenie optymalnych metod testowania technologii naszego klienta na rynku amerykańskim, a w końcowym efekcie zakorzenienia tej technologii w Stanach Zjednoczonych.

Dzięki szybkim i obiecującym rezultatom, które GGC zdołała osiągnąć na rynku amerykańskim, nasz klient poprosił GGC o współpracę i pomoc również w zdobywaniu możliwości biznesowych na rynkach europejskich. Jesteśmy obecnie w trakcie rozwijania obiecującej możliwości biznesowej dla naszego klienta w Holandii oraz rozpatrujemy potencjalne możliwości również w Szwajcarii, Francji, Niemczech, Bułgarii i Rumunii.

Poza tym, z początkiem roku 2012, GGC asystuje naszemu klientowi w zdobywaniu rynku Indii. Udało nam się dotrzeć do kierownictwa Ministerstwa Środowiska Indii i obecnie staramy się ułatwić naszemu klientowi zdobycie dużego projektu rządowego w środkowych Indiach związanego z oczyszczaniem gleby ciężko zanieczyszczonej pestycydami oraz metalami ciężkimi takimi jak rtęć i cyjanki.

Co rozpoczęło się jako kampania marketingowa dla naszego klienta w Ameryce Północnej, przerodziło się w bardziej globalną kampanię marketingową, którą GGC efektywnie prowadzi.