linkedin-sales-navigator-hrhjn6ZTgrM-unsplash

Monitorowanie szans uczestnictwa w amerykańskich przetargach rządowych dla amerykańskiej firmy zainteresowanej możliwościami wychodzącymi poza sektor prywatny

Jednym z naszych klientów jest średniego rozmiaru amerykańska firma zajmująca się produkcją innowacyjnych, biologicznych systemów oczyszczania wód ściekowych. GGC współpracuje z tą firmą pomagając jej wejść na rynek polski, a teraz zostaliśmy dodatkowo poproszeni o zbadanie możliwości uczestnictwa przez tą firmę w amerykańskich przetargach rządowych. Celem naszego klienta jest zwiększenie możliwości handlowych i zysków poprzez zdobycie odpowiadających jego usługom amerykańskich kontraktów rządowych. Firma ta odniosła sukces w sektorze prywatnym i zdecydowała, że warto byłoby stać się równiez częścią amerykańskiego systemu przetargów rządowych, różnicując przy tym zakres oferowanych przez siebie usług.

Opierając się na naszych kontaktach w rządzie amerykańskim i naszym zrozumieniu procesu amerykańskich przetargów rządowych, GGC wspiera naszego klienta w osiągnieciu jego celu poprzez dokładne nawigowanie oraz monitorowanie ogłoszeń przetargowych najbardziej odpowiadających ofercie naszego klienta. Wykonując naszą pracę w tym zakresie szczególny nacisk kładziemy na Amerykańską Agencję Rozwoju Międzynarodowego (USAID), Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Handlu (USTDA) oraz Amerykańską Milenijną Agencję Współpracy (MCC).

Poza monitorowaniem możliwości przetargowych oferowanych przez różne amerykańskie agencje rządowe, GGC spotyka się również z urzędnikami rządowymi przedstawiając ofertę produktową naszego klienta i dowiadując się, jakich interesujących nas ogłoszeń przetargowych możemy spodziewać się w najbliższej przyszłości. Reprezentując naszego klienta uczestniczymy również w spotkaniach biznesowych oraz konferencjach organizowanych przez poszczególne jednostki rządowe.

Dodatkowo informujemy naszego klienta o interesujących możliwościach uczestnictwa w spotkaniach, seminariach, targach i misjach handlowych organizowanych przez wyżej wspomniane jednostki rządowe. Naszym celem jest zapewnienie skutecznego wejścia naszego klienta w system amerykańskich przetargów rządowych. Cel ten realizujemy poprzez odpowiednio dopasowane do potrzeb naszego klienta strategie.