Green Gate Consulting > Case studies

Case studies

Green Gate Consulting zaangażowana jest obecnie w projekty zarówno z polskimi firmami reprezentującymi zróżnicowane branże, jak też polskimi i amerykańskimi agencjami rozwoju gospodarczego. Poprzez nasze działania projektowe nie tylko wspieramy polskie firmy na rynku amerykańskim, ale też w większym wymiarze aktywnie przyczyniamy się zwiększanie współpracy i wymiany handlowej między Europą a Stanami Zjednoczonymi.

Wcześniej reprezentowaliśmy firmy, zarówno amerykańskie, jak też europejskie, działające w branży ochrony środowiska. Nasi wcześniejsi klienci specjalizowali się w dostarczaniu kreatywnych rozwiązań w sektorze gospodarki zarządzania odpadami niebezpiecznymi, sektorze ścieków i urządzeń sanitarnych oraz sektorze energii odnawialnej.