Praktyczne metody wejścia i zaistnienia na rynku amerykańskim

  • Aktualności

Rynek amerykański jest duży, chłonny, dynamiczny i oferuje możliwości eksportowe dla przedsiębiorstw zagranicznych nieporównywalne z żadnym innym rynkiem. Jego specyfika zapewnia duże możliwości sukcesu zakładając, że firmy zainteresowane wejściem i zaistnieniem na rynku amerykańskim wybiorą optymalną i skuteczną dla siebie metodę, która pomoże im w osiągnięciu tego celu.

Istnieje wiele artykułów oraz specjalistycznych, często teoretycznych, porad na temat tego, jak wejść na rynek zagraniczny, w tym rynek amerykański i na nim zaistnieć. Przeciętny przedsiębiorca, zajęty rozwijaniem swojej działalności gospodarczej, nie dysponuje jednak nadmiarem czasu, by zagłębiać się w teorie czy też studiować litertaurę na temat poszczególnych rynków zagranicznych. Przedsiębiorca taki szuka raczej odpowiedzi na proste pytanie: w jaki sposób mój produkt może najskuteczniej zaistnieć na danym rynku.

Nasza firma, Green Gate Consulting, która współpracuje z polskimi przedsiębiorstwami i wspiera ich na rynku amerykańskim, zaobserwowała i wyodrębniła trzy praktyczne metody/opcje wejścia i zaistnienia firm w Stanach Zjednoczonych.

Pierwszą z opcji jest fizyczna obecność polskiej firmy na rynku amerykańskim – czy to w postaci otwarcia zakładu produkcyjnego, czy też filii polskiej firmy w Stanach Zjednoczonych. Drugą opcją jest identyfikacja partnera handlowego na rynku amerykańskim, który będzie służył jako kanał dystrybucji. Z doświadczenia wiemy, iż ta właśnie metoda jest niemal zawsze gwarancją najszybszego i wymiernego sukcesu. Trzecią opcją jest zainicjowanie kampanii marketingowej „na odległość” i próba promocji polskich produktów przed ich właściwą sprzedażą eksportową do Stanów Zjednoczonych.

Otwarcie zakładu produkcyjnego w Stanach Zjednoczonych jest opcją kapitałochłonną i wymagającą wysokich inwestycji początkowych. Jest to rozwiązanie zarezerwowane dla przedsiębiorców dysponującym większym kapitałem inwestycyjnym. Jedną z możliwości uniknięcia wysokich kosztów i jednocześnie zapewnienia fizycznej obecności na rynku amerykańskim jest oficjalne zarejestrowanie działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych, otwarcie amerykańskiej filii polskiej firmy w USA oraz rozpoczęcie bezpośredniej sprzedaży opartej na miejscowych magazynach i polskim procesie produkcji. Może to być ciekawa opcja dla polskich przedsiębiorców, którzy prowadzą już sprzedaż w innych częściach świata, a którzy szukają możliwości wejścia na rynek amerykański. Jest to sposób na pośrednie zaistnienie na rynku.

Fizyczna obecność w Stanach Zjednoczonych nie jest oczywiście niezbędna dla skutecznego wejścia na rynek amerykański i zapewnienia sprzedaży swoich produktów na tym rynku. Stosunkowo łatwiejszą opcją jest znalezienie lokalnego partnera handlowego, bądź dystrybutora, który osobiście zaangażuje się w sprzedaży polskich produktów w Stanach Zjednoczonych.

Green Gate Consulting wie z doświadczenia, iż dobrze usytuowany na rynku amerykańskim partner, który rozumie realia tego rynku może być stosunkowo szybką opcją sukcesu dla polskiego eksportera. Wynagrodzenie takiego partnera stanowi zdecydowanie niższy koszt w porównaniu do zarówno otwarcia zakładu produkcyjnego, jak też filii polskiej firmy w Stanach Zjednoczonych.

Potencjalni polscy eksporterzy produktów na rynek amerykański mogą również zainicjować kampanię marketingową w Stanach Zjednoczonych, by w ten sposób promować swoje produkty. Kampania taka musiałaby być jednak dostosowana do konkretnej niszy na rynku amerykańskim. Przed jej rozpoczęciem zachęca się polskich eksporterów do dokładnej analizy amerykańskiego rynku pod kątem konkurencji. Rynek amerykański jest generalnie otwarty na nowe produkty, ale asortyment musi albo odróżniać się od konkurencji, albo też wypełnić konkretną lukę czy zapotrzebowanie na rynku.

Żadna z wyżej wymienionych opcji nie jest lepsza, bądź gorsza od pozostałych, a wykorzystanie odpowiedniej strategii wejścia na rynek amerykański uzależnione jest od konkretnej sytuacji potencjalnego eksportera – rodzaju oferowanych produktów, rozpoznawalności tych produktów oraz indywidualnej sytuacji finansowej eksportera.

Green Gate Consulting zachęca polskich eksporterów do skorzystania z potencjału rynku amerykańskiego. W momencie, kiedy gospodarka amerykańska budzi się z kryzysu gospodarczego, rośnie popyt i zapotrzebowanie na produkty wyższej jakości. Popularny w Stanach Zjednoczonych import tańszych towarów z Azji, głównie z Chin i Indii, oferuje gorszą jakość tych produktów, co amerykańscy konsumenci zaczynają zauważać szukając alternatyw. Jest to moment, gdy pojawiają się możliwości sprzedaży produktów o wyższej jakości w rozsądnych cenach.

Zachęcamy polskich przedsiębiorców do zbadania możliwości ekspansji na rynek amerykański i oferujemy nasze wsparcie w tym zakresie.